Septembris 2023  
P O T C P S Sv
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Izglītojamā speciālo vajadzību noteikšana

 Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas, individuālā izglītības programmas apguves plāna izstrādes un īstenošanas kārtība

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas mācības attālināti

 Kārtība, kādā PII " Liepiņa"  tiek nodrošinātas mācības attālināti, obligātā vecuma sagatavošanai pamatizglītības apguvei izglītojamiem

Atbalsta komandas darbības reglaments

 Atbalsta komandas darbības reglaments

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

 Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Noteikumi par fotografēšanu un /vai filmēšanu Liepājas PII "Liepiņa"

 Noteikumi par fotografēšanu un /vai filmēšanu Liepājas PII "Liepiņa"

PII "Liepiņa" noteikumi par rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību

 PII "Liepiņa" noteikumi par  vadītāja un pedagoga rīcību, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību un dzīvību

PII "Liepiņa"noteikumi par darbinieku rīcību, ja ar bērnu noticis nelaimes gadījums

 PII "Liepiņa" noteikumi par darbinieku rīcību, ja ar bērnu noticis nelaimes gadījums

Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos PII "Liepiņa"

 Kārtība, kādā reģistrē izglītojamo ierašanos un neierašanos PII "Liepiņa"

Kārtība par rīcību gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes

 Kārtība par rīcību gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas slimību pazīmes

Vecāki raksti ››

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009