Maijs 2021  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Radošuma dienas NĀKOTNES LIEPĀJA

  JAUNUMS! 6.maijā īstenojās projekta 1.posma noslēgums  

  APSVEICAM   " Liepiņas" grupu "SKUDRIŅAS" un "Ķipara" grupu "ZAĶĒNI",  

  jo viņu darbi ir izvirzīti konkursa 2.kārtai un tiks izstādīti TN KURZEME 3.stāva ekspozīcijā!  

 ŠOGAD RADOŠUMA DIENAS SĀKA STARPINSTUCIONĀLO SADARBĪBU, JO BĒRNU IDEJAS ATTĪSTĪS UN PILNVEIDOS LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES STUDENTI

Pie mums darbs projektā "Skudriņām", "Mārītēm", "Bitītēm" un "Lācēniem" sniedza šādus rezultātus: 

(aktivizējiet attēlu)

 PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistīt Liepājas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamos pilsētas nākotnes vīzijas veidošanā - kāda būs Liepāja, kad es būšu 10 gadus vecāks.  

 UZDEVUMI: 

1. Radīt idejas pilsētvides attīstībai;

2. Radīt un apkopot idejas par to kā veicināt izglītojamo līdzdalību pilsētas plānošanā;

3. Rosināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos izglītojamajos;

4. Aktīvi līdzdarboties piedāvātajās aktivitātēs.

Bērnu grāmatu tapšana

LIELISKS DARBIŅŠ PAVEIKTS!

Bērnu grāmatas ir gatavas.
Kā tās tika veidotas, skatieties video pārskatu.

(Video nav publisks; to var atvērt tikai šajā mājas lapā aktivizējot attēlu)

Tikumiskās audzināšanas programma

 Latvijas Universitāte īsteno Tikumiskās audzināšanas programmas aprobāciju.

Digitālās tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP”  aprobācija notiek Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020.gada zinātnieku individuālā projekta “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumam) ” ietvaros.

Visa informācija pieejama:  https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/

Lepojamies, ka arī mūsu skolotājas pieņēmušas piedāvāto iespēju
piedalīties šīs programmas aprobācijā,
kas veicina pedagoģiskās pieredzes paplašināšanos un mācīšanas pieeju metožu bagātināšanos:

3.grupa: Diāna Grundmane un Ina Kaže

7.grupa: Inese Hartmane un Diāna Lasmane

Lai bērniem izzinošas un jautras nodarbības!

Aktualitātes

 1. Aicinām visus vecākus iepazīties ar iestādē apstiprinātu kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē. Skat. sadaļā "Covid - 19".

2. Sākoties jaunajam mācību gadam lūdzu visus atkārtoti iepazīties ar dokumentiem.Skat. sadaļā "Dokumenti". 

Karjeras dienas 2018

 Karjeras dienas 2018

 

 

Biedrības “Liepziediņa bērnība” projekts “Imunitātes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem"

            Sākot no rudens vidus, līdz pat pavasarim novērojam, ka bērnu saslimšana ar vīrusu infekcijām un saaukstēšanās bija/ir biežākais pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēšanas iemesls. Zināms, ka bērnudārzs ir vide, kur bērni atrodas viens ar otru ciešā saskarē, vīrusu izplatībai ir īpaši labvēlīga vide. Turklāt, saslimstot bērnam, nereti vīruss tiek nodots arī pārējai ģimenei. Tāpēc vīrusu laikā jo īpaši nepieciešams spēcināt bērna imūnsistēmu. Esam vienisprātis, ka galvenais pamats imunitātes stiprināšanai ir fiziskās aktivitātes, higiēnas ievērošana, sabalansēts uzturs un vitamīni. Lai pievērstu vecāku uzmanību un izglītotu bērnus par imunitātes stiprināšanu, kā arī veselīga dzīvesveida ievērošanu, biedrība “Liepziediņa bērnība” organizēja pasākumu ciklu “Imunitātes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem ”. Projekta norises laikā bērni un vecāki tika iesaistīti praktiskās aktivitātēs 3 posmos, kas sniedza informāciju par imunitātes stiprināšanas paradumu ieviešanu, veselīgu dzīvesveidu, kas ietver gan fizisko aktivitāšu daudzumu, gan veselīga uztura un higiēnas pasākumus. 15.05.2017. Starptautiskajā ģimenes dienā piedāvājām lekciju vecākiem “Vesela ģimene”. 16.06.2017. organizējām meistarklasi “Harmonija un kustību prieks āra vidē” bērniem un vecākiem treneres Kristīnes Kopštāles un sporta skolotāja Edija Kalvenieka vadībā. Septembrī organizējām tematisku, izglītojošu veselības nedēļu bērniem “Sveiks un vesels”.

Biedrība projekta mērķus varēja sasniegt pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursa piešķirtam līdzfinansējumam. Par finansējumu un līdzfinansējumu tika iegādāti vingrošanas paklājiņi, 2 paklāji kustību aktivitātēm, kas paredzēti darbam ar bērniem ar redzes traucējumiem, masāžas bumbas, materiāli praktikumiem un lekcijas vadīšanai. Ar projekta pieredzi iepazīstināsim arī Liepājas pilsētas sporta skolotājus, lai popularizētu veselīga dzīvesveida nozīmību. Bērni apgūtās zināšanas un iemaņas izmantos savas veselības un imunitātes stiprināšanai. Projekta ietvaros gūtās zināšanas būs pamats turpmākai pedagogu iniciatīvai bērnu veselības izglītībā.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Biedrības "Liepziediņa bērnība" valde

Reggio Emilia pedagoģijas pieeja bērnu valodas attīstības sekmēšanai pirmsskolā

Reggio Emilia pedagoģijas pieeja bērnu valodas attīstības sekmēšanai pirmsskolā

 

Projekts " Rotaļu virtuves ierīkošana grupā " Zaķēni".

 Pateicoties Izglītības pārvaldes atbalstītam projektam  „Rotaļu virtuves ierīkošana PII “Liepiņa” filiāles “Ķipars” Zaķēnu”grupā” grupas vide tiks papildināta ar  jaunu rotaļu virtuves iekārtu, ko izgatavojusi Liepājas Modes un dizaina vidusskolas koktēlniecības nodaļas audzēkne Sintija Tomane.

Vecāki raksti ››

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009