Marts 2021  
P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Tikumiskās audzināšanas programma

 Latvijas Universitāte īsteno Tikumiskās audzināšanas programmas aprobāciju.

Digitālās tikumiskās audzināšanas programmas “e-TAP”  aprobācija notiek Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu 2020.gada zinātnieku individuālā projekta “Digitālas mācību programmas piemērotības un īstenojamības izpēte jauniešu tikumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs (no 5 līdz 15 gadu vecumam) ” ietvaros.

Visa informācija pieejama:  https://www.arete.lu.lv/parnese-izglitiba/tikumiskas-audzinasanas-programma/

Lepojamies, ka arī mūsu skolotājas pieņēmušas piedāvāto iespēju
piedalīties šīs programmas aprobācijā,
kas veicina pedagoģiskās pieredzes paplašināšanos un mācīšanas pieeju metožu bagātināšanos:

3.grupa: Diāna Grundmane un Ina Kaže

7.grupa: Inese Hartmane un Diāna Lasmane

Lai bērniem izzinošas un jautras nodarbības!

Aktualitātes

 1. Aicinām visus vecākus iepazīties ar iestādē apstiprinātu kārtību, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības izglītības iestādē. Skat. sadaļā "Covid - 19".

2. Sākoties jaunajam mācību gadam lūdzu visus atkārtoti iepazīties ar dokumentiem.Skat. sadaļā "Dokumenti". 

Karjeras dienas 2018

 Karjeras dienas 2018

 

 

Biedrības “Liepziediņa bērnība” projekts “Imunitātes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem"

            Sākot no rudens vidus, līdz pat pavasarim novērojam, ka bērnu saslimšana ar vīrusu infekcijām un saaukstēšanās bija/ir biežākais pirmsskolas izglītības iestādes neapmeklēšanas iemesls. Zināms, ka bērnudārzs ir vide, kur bērni atrodas viens ar otru ciešā saskarē, vīrusu izplatībai ir īpaši labvēlīga vide. Turklāt, saslimstot bērnam, nereti vīruss tiek nodots arī pārējai ģimenei. Tāpēc vīrusu laikā jo īpaši nepieciešams spēcināt bērna imūnsistēmu. Esam vienisprātis, ka galvenais pamats imunitātes stiprināšanai ir fiziskās aktivitātes, higiēnas ievērošana, sabalansēts uzturs un vitamīni. Lai pievērstu vecāku uzmanību un izglītotu bērnus par imunitātes stiprināšanu, kā arī veselīga dzīvesveida ievērošanu, biedrība “Liepziediņa bērnība” organizēja pasākumu ciklu “Imunitātes veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem kopā ar vecākiem ”. Projekta norises laikā bērni un vecāki tika iesaistīti praktiskās aktivitātēs 3 posmos, kas sniedza informāciju par imunitātes stiprināšanas paradumu ieviešanu, veselīgu dzīvesveidu, kas ietver gan fizisko aktivitāšu daudzumu, gan veselīga uztura un higiēnas pasākumus. 15.05.2017. Starptautiskajā ģimenes dienā piedāvājām lekciju vecākiem “Vesela ģimene”. 16.06.2017. organizējām meistarklasi “Harmonija un kustību prieks āra vidē” bērniem un vecākiem treneres Kristīnes Kopštāles un sporta skolotāja Edija Kalvenieka vadībā. Septembrī organizējām tematisku, izglītojošu veselības nedēļu bērniem “Sveiks un vesels”.

Biedrība projekta mērķus varēja sasniegt pateicoties Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursa piešķirtam līdzfinansējumam. Par finansējumu un līdzfinansējumu tika iegādāti vingrošanas paklājiņi, 2 paklāji kustību aktivitātēm, kas paredzēti darbam ar bērniem ar redzes traucējumiem, masāžas bumbas, materiāli praktikumiem un lekcijas vadīšanai. Ar projekta pieredzi iepazīstināsim arī Liepājas pilsētas sporta skolotājus, lai popularizētu veselīga dzīvesveida nozīmību. Bērni apgūtās zināšanas un iemaņas izmantos savas veselības un imunitātes stiprināšanai. Projekta ietvaros gūtās zināšanas būs pamats turpmākai pedagogu iniciatīvai bērnu veselības izglītībā.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Biedrības "Liepziediņa bērnība" valde

Reggio Emilia pedagoģijas pieeja bērnu valodas attīstības sekmēšanai pirmsskolā

Reggio Emilia pedagoģijas pieeja bērnu valodas attīstības sekmēšanai pirmsskolā

 

Projekts " Rotaļu virtuves ierīkošana grupā " Zaķēni".

 Pateicoties Izglītības pārvaldes atbalstītam projektam  „Rotaļu virtuves ierīkošana PII “Liepiņa” filiāles “Ķipars” Zaķēnu”grupā” grupas vide tiks papildināta ar  jaunu rotaļu virtuves iekārtu, ko izgatavojusi Liepājas Modes un dizaina vidusskolas koktēlniecības nodaļas audzēkne Sintija Tomane.

 

Cien. vecāki!

Aicinām visus vecākus ar savām idejām un brīvprātīgu iesaistīšanos biedrības darbībā atbalstīt pirmsskolas izglītības iestādi „Liepiņa”, lai veidotu vēl jaukāku vidi mūsu bērniem, nodrošinātu radošos procesus un atbalstītu bērnu izaugsmi!

Biedrības mērķu sasniegšanai un darbības atbalstīšanai aicinām visus vecākus ziedot biedrībai „Liepziediņa bērnība”:

          Biedrība „Liepziediņa bērnība”

         Reģ.nr.40008223944

         Bāriņu iela 35a, Liepāja, LV- 3400

         AS „Swedbank”, kods HABALV22

         Konts: LV35HABA0551038421087

 

Biedrības „Liepziediņa bērnība”

valdes priekšsēdētājs Mārcis Bumbulis ( 4.grupa „Taurenīši”)

valdes locekle Ilze Gabaliņa ( 7.grupa „Bitītes”)

valdes locekle Ilze Koņušaka ( PII „Liepiņa” vadītājas vietniece)

 

 

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009