Augusts 2020  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 

 

Drošības noteikumi Nr.1

Liepājā

 

2017.gada 1.martā

Par drošību mācību kabinetos un telpās, kurās ir iekārtas un vielas, kas var apdraudēt izglītojamo drošību un veselību

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.1. punktu

 

1.      Drošības noteikumi (turpmāk-noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un veselību, un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību.

3.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

4.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

5.      Bērna pienākums ir ievērot:

5.1.       Ņem instrumentus, kas paredzēti praktiskajam darbam tikai ar skolotāja atļauju.

5.2.       Izpildi veicamo darbu tikai šim nolūkam paredzētā vietā.

5.3.       Sagatavo savu darba vietu saskaņā ar saņemto uzdevumu:

5.3.1.      Ja nepieciešams, pirms darba uzsākšanas uzloki piedurknes.

5.3.2.      Rūpīgi novieto nepieciešamos instrumentus un pārliecinies par to darba kārtību.

5.3.3.      Turi kārtībā savu darba vietu, nepieļauj tās apkraušanu ar nevajadzīgām mantām.

5.3.4.      Darba procesa laikā adatas jātur kārbiņā, naglas- kastītē.

5.3.5.      Esi uzmanīgs, nepārvietojies pa grupu ar instrumentiem rokās un netraucē citus bērnus.

5.3.6.      Pēc padarītā darba noliec grieznes uz galda.

5.3.7.      Nevicinies ar šķērēm, īlenu, zīmuli, otu, adatu, jo vari savainot citus un arī sevi.

5.3.8.      Asos darba rīkus pēc darba pabeigšanas atdod pieaugušajiem.

5.3.9.      Diegu nogriez ar šķērēm, stiepli noknieb ar knaiblēm.

5.3.10.  Pēc darba pārbaudi instrumentu stāvokli, nomazgā, notīri un noliec vietā.

5.3.11.  Ja ir sasitumi vai nobrāzumi, nekavējoties griezies pie skolotāja.

5.4.       Pa grupas telpu pārvietojies nesteidzoties un negrūstot citus bērnus.

5.5.       Ja jāpārvieto uz citu vietu krēsls, tad dari to uzmanīgi. Celt virs galvas nav atļauts.

5.6.       Nekāp grupas telpā uz mēbelēm (plauktiem, galdiem, krēsliem) ar kājām, jo tās var krist un tu vari gūt traumu. Ja nepieciešama kāda lieta, ko pats nevari aizsniegt, palūdz skolotājam.

5.7.       Neliecies ārā pa logu.

5.8.       Nelēkā pa gultu, vari to salauzt un arī pats gūt traumas.

5.9.       Nemētājies ar rotaļlietām, jo tu vari trāpīt draugam, izsist logam stiklu, savainot sevi un citus.

5.10.   Nekādā gadījumā nemēģini nogaršot zāles – tabletes, mikstūras. Zāles drīkst lietot tikai pēc ārsta norādījuma un tikai pieaugušo klātbūtnē.

5.11.   Ziņo skolotājai, ja pamani kāda bērna rīcībā esošas zāles.

5.12.   Nepieļauj trauku mazgājamo līdzekļu nokļūšanu mutē, tie paredzēti tikai trauku mazgāšanai.

5.13.   Atpazīsti  bīstamās vielas pēc brīdinājuma simboliem uz iepakojuma. Tikai pieaugušie drīkst ar tām rīkoties.

 

 

Vadītāja                                                                                              A.Verbele

 

 

 

 

Drošības noteikumi Nr.2

Liepājā

2017.gada 1.martā

Par ugunsdrošību

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.2. punktu                                   

1.      Šie drošības noteikumi (turpmāk-noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem izglītības iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā un atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par uguni.

3.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

4.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

5.      Ja  bērns pamana ugunsgrēku, tad:

5.1.  Rīkojies ātri! Nekavējoties atstāj degošās telpas un sauc palīgā pieaugušos, pastāsti par redzēto.

5.2.  Klausi pieaugušā norādījumus, kurus evakuācijas ceļus izmantot, lai izkļūtu no telpas.

5.3.  Pēc izkļūšanas no telpas, jāsastājas pa pāriem,  lai pieaugušais varētu saskaitīt bērnus.

5.4.  Neslēpies no liesmām telpā, kura deg. Ugunsdzēsēji vai pieaugušie var dūmos tevi nepamanīt.

5.5.  Ja telpa ir pilna ar dūmiem, centies izkļūt no tās rāpus vai līšus, jo tuvāk pie grīdas ir vieglāk elpot un labāk var redzēt.

5.6.  Ja nevari izkļūt no telpas, centies nokļūt pie loga, rādi ar rokām zīmes, kliedz vai radi citu troksni, lai tevi pamana.

5.7.  Nekrīti panikā un nelec ārā pa logu, ja nav iespējams izkļūt no telpas. Gaidi ugunsdzēsējus, tie zinās kā izglābt.

5.8.  Ja aizdedzies apģērbs, ātri nogulies zemē. Vārties pa zemi vai grīdu, tad uguns liesmas ātrāk apdzisīs.

6.      Nespēlējies ar sērkociņiem un šķiltavām.

7.      Svecītes un brīnumsvecītes dedzini  tikai kopā ar pieaugušajiem.

8.      Ārā pie ugunskura uzturies tikai kopā ar pieaugušo.

9.      Nemet ugunskurā priekšmetus, kuri var sprāgt – aerosola baloniņi, šīfera gabali. Tie var eksplodēt un ievainot.

10.  Grupā aizliegts ienest sērkociņus, šķiltavas, viegli uzliesmojošas vielas.

11.  Saki skolotājai, ja pamani kāda bērna rīcībā esošus sērkociņus, šķiltavas vai uzliesmojošas vielas.

12.  Ja jūti nepatīkamu smaku (gāzi), tad nekavējoties par to informē grupas skolotāju.

13.  Plūdu draudu un plūdu gadījumā klausi skolotāja norādījumiem un pildi tos.

 

 

Vadītāja                                                                                          A.Verbele


 

 

 

Drošības noteikumi Nr.3

Liepājā

 

2017.gada 1.martā

Par elektrodrošību

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.3. punktu

 

1.      Šie drošības noteikumi (turpmāk-noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par elektrodrošību.

3.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

4.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

5.      Bērna pienākums ir ievērot:

5.1.     Nekad neaiztiec elektriskās iekārtas, nemēģini tās izpētīt.

5.2.     Nekad necenties ievietot elektrības kontaktos pirkstus un dažādus priekšmetus – šķēres, adatas, pildspalvas, zīmuļus, matu sprādzes, stieplītes.

5.3.     Neaiztiec zemē nokritušus vadus, pastāsti par to  pieaugušajiem.

5.4.     Nekavējoties atstāj telpu un sauc palīgā pieaugušos, ja pamani dūmus vai dzirdi sprakšķus kontaktligzdā vai ierīcē, kas pieslēgta elektrībai.

5.5.     Nepieskaries dzirksteļojošai vai dūmojošai vietai.

5.6.     Elektrības vadus no kontaktligzdās drīkst ievietot vai atvienot tikai pieaugušie.

   

 

Vadītāja                                                                                                            A.Verbele


 

 

Drošības noteikumi Nr.4

Liepājā

 

2017.gada 1.martā

Par pirmās palīdzības sniegšanu

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.4. punktu

 

1.      Šie drošības noteikumi(turpmāk-noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par drošību un veselību.

3.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

4.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

5.      Bērna pienākums ir ievērot:

5.1.     Ziņo pieaugušajiem, ja sajūti sāpes savā ķermenī vai, ja ir gūta trauma.

5.2.     Palīdzi piecelties paklupušam bērnam.

5.3.     Ja brūce stipri asiņo, uzliec tīru salveti uz ievainojuma un stingri pieturi.

5.4.     Ja asiņo deguns, galvu noliec uz priekšu, uz pieres un sprandas uzliec aukstu kompresi.

5.5.     Ja esi stipri sasitis galvu, guli uz sāniem un gaidi pieaugušā palīdzību.

5.6.     Ja esi iegriezis pirkstā, pacel roku uz augšu un griezies pie pieaugušā, pastāstot, kas noticis.

5.7.     Ja esi saslapinājis kājas, pārvelc apavus, zeķes, neturi slapjas kājas.

5.8.     Ja Tev nosalušas kājas, centies lēkāt, skriet, kustināt kāju pirkstus.

5.9.     Ja gadās pārkarst saulē, dodies  ēnā un pasauc pieaugušo.

5.10. Ja gadās apdedzināt roku, turi to zem tekoša ūdens.

5.11. Saki grupas skolotājam vai jebkuram citam pieaugušajam, ja jūties slikti vai redzi, ka kādam citam bērnam ir slikti.

 

 

Vadītāja                                                                                                  A.Verbele

 

 


 

Drošības noteikumi Nr.5

Liepājā

 

2017.gada 1.martā

Par drošību ekskursijās, pārgājienos un pastaigās

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009,gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.5. punktu

 

1.      Šie drošības  noteikumi(turpmāk-noteikumi) ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā, apgūstot tēmu par ielu un transportu, un katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību.

3.      Izglītojamajiem tiek rīkotas ekskursijas un pārgājieni, lai iepazītos ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm, pieaugušo darba vietām, dabu. Pirms ekskursijas vai pārgājiena skolotāja veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu izglītojamo drošību. Pārrunā uzvedības noteikumus.

4.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas kalendārā un grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

5.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

6.      Bērna pienākums ir ievērot:

6.1. Pastaigas laikā ārpus iestādes teritorijas, ej kolonnā pa divi, aiz pieaugušā. Otram pieaugušajam jānoslēdz kolonna.

6.2. Pārbaudi, vai kurpju auklas aizsietas un apģērbs kārtībā.

6.3. Uzvelc atstarojošo drošības vesti.

6.4. Izpildi pieaugušā norādījumus par pārvietošanās kārtību.

6.5. Ievēro ceļu satiksmes noteikumus:

6.5.1. Atceries, ka iela nav domāta rotaļām un skriešanai. Pārvietojies pa ielu soļos.

6.5.2. Nerotaļājies uz ceļa vai dzelzceļa tuvumā.

6.5.3. Iegaumē un ievēro katras luksofora krāsas nozīmi (sarkanā – stāvi, dzeltenā – gaidi, zaļā – ej).

6.5.4. Šķērso ielu tikai pa gājēju pāreju vai pie zaļās gaismas. Pārliecinies, ka kreisā un labā puse ir brīva.

6.5.5. Nešķērso brauktuvi tuvu braucošiem transporta līdzekļiem.

6.5.6. Braukt ar velosipēdu pa ielu var tikai kopā ar pieaugušo. Uzliec galvā ķiveri.

6.6. Neaiztiec stikla lauskas, nepazīstamas sēnes, ogas, augus, šļirces, asus zarus.

6.7. Nemēģini visu nogaršot.

6.8. Ziņo skolotājai, ja jūties slikti.

6.9. Sastopoties ar svešiem dzīvniekiem, necenties tos aizskart ar rokām.

6.10.         Nepieņem saldumus vai kādas citas lietas no nepazīstamiem cilvēkiem.

6.11.         Neaiztiec svešas lietas – somas, kastes, rotaļlietas. Tur var būt ievietoti spridzekļi.

6.12.         Nekad nerunā uz ielas ar nepazīstamiem cilvēkiem.

6.13.         Nekad nekāp svešās mašīnās. Pretojies un skaļi sauc palīgā.

6.14.         Nepieļauj, ka tavu ķermeni aizskar sveši cilvēki. Pastāsti par notikušo pieaugušajiem.

6.15.         Nepiekrīti sekot nepazīstamiem bērniem un pieaugušajiem.

6.16.         Esi piesardzīgs uz ūdens un ledus:

6.16.1.  Tuvojies jebkurai ūdenskrātuvei tikai kopā ar pieaugušo.

6.16.2.  Ej ūdenī tikai kopā ar pieaugušo.

6.16.3.  Plunčājies krasta tuvumā pieaugušo klātbūtnē.

6.16.4.  Nestāvi un nespēlējies vietās, no kurām var iekrist ūdenī.

6.16.5.  Nespēlē spēles, kur kādu bērnu jātur zem ūdens.

6.16.6.  Nepeldies uz piepūšamā matrača vai kameras.

6.16.7.  Nejokojies ūdenī ar skaļiem saucieniem “Palīgā, es slīkstu!”.

6.16.8.  Aizsalušām ūdenskrātuvēm tuvojies tikai kopā ar pieaugušajiem. Uzkāp uz ledus tikai ar pieaugušā atļauju.

6.16.9.  Slidinies pa ledus celiņiem, ievērojot pieaugušā norādījumus, netraucējot citiem  un ievēro slidināšanās virzienus.

 

 

Vadītāja                                                                                       A.Verbele

 

 

 

 

 

 

Drošības noteikumi Nr.6

Liepājā

 

2017.gada 1.martā

Par drošību citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos” 7.6. punktu

 

1.      Šie drošības noteikumi(turpmāk-noteikumi)  ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā, pirms dalības citos izglītības iestādes organizētajos pasākumos.

3.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas kalendārā un grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

4.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

5.      Bērna pienākums ir ievērot:

5.1.         Uzmanīgi klausies skolotāju vai svētku vadītāju un seko viņa norādēm.

5.2.        Izturies pieklājīgi pret citiem bērniem, negrūsties un neskrien pa zāli vai citu telpu.

5.3.        Ja gadās pazaudēt pieaugušos vai vecākus, stāvi uz vietas, nepārvietojies, viņi paši tevi atradīs.

5.4.        Seko pieaugušā norādēm, ja pēkšņi telpā, kur notiek pasākums, kļūst tumšs. Uzvedies mierīgi.

5.5.        Dzirdot trauksmes signālu, seko pieaugušo norādījumiem un atstāj telpu.

5.6.        Neaiztiec vadus, mūzikas instrumentus un citas lietas, kas nodrošina pasākuma norisi.

5.7.        Masu pasākumos piedalies apģērbā un apavos, kas ļauj Tev brīvi kustēties un pārvietoties. Ja maska vai tērps traucē brīvi izteikties, kustēties vai elpot, informē pieaugušo un šo tērpu nevelc.

5.8.        Ja  uzrunā vai aicina līdzi nepazīstams cilvēks, neatbildi un neseko viņam. Pastāsti par to grupas skolotājam.

5.9.        Nespiedies pūlī, tā var nodarīt pāri sev un citiem.

5.10.    Ziņo grupas skolotājam, ja jūties slikti vai esi guvis traumu.

 

 

   Vadītāja                                                                                                      A.Verbele

 

 

 

Drošības noteikumi Nr.7

Liepājā

 

2017.gada 1.martā

Par drošību sporta sacensībās un nodarbībās

Izdoti saskaņā ar

Ministru kabineta 2009. gada 24.novembra

noteikumu Nr.1338 “Kārtība, kādā nodrošināma

izglītojamo drošība izglītības iestādēs

un to organizētajos pasākumos”7.7. punktu

 

1.      Šie drošības noteikumi(turpmāk-noteikumi)  ir saistoši un ievērojami visiem iestādes izglītojamajiem (turpmāk – bērniem).

2.      Ar šiem noteikumiem bērnus iepazīstina grupas skolotājs mācību gada sākumā, atkārtoti mācību gada laikā katru reizi pirms jaunu darbību uzsākšanas, kuras var apdraudēt bērnu drošību un veselību.

3.      Bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem grupas skolotājs reģistrē grupas kalendārā un grupas tematiskajā plānā, norādot noteikumu nosaukumu, datumu, bērnu skaitu. Skolotājs to apliecina ar savu parakstu un tā atšifrējumu.

4.      Ar šiem noteikumiem grupas skolotājs mācību gada sākumā iepazīstina vecākus. Vecāki to apliecina ar savu parakstu.

5.      Bērna pienākums ir ievērot:

5.1.   Piedalies sporta sacensībās un nodarbībās tikai speciāli norādītā apģērbā un apavos (vai bez apaviem).

5.2.  Uzmanīgi klausies skolotāja vai sacensību organizētāja norādījumus un spēļu noteikumus un centies tos izpildīt.

5.3.  Sporta nodarbībās nelieto nekādas rotaslietas (ķēdītes, gredzenus, rokassprādzes, pulksteņus utt.).

5.4.  Nekošļā  košļājamo gumiju vai citas ēdamas lietas.

5.5.  Lieto sporta inventāru tikai ar skolotāja atļauju un norādījumiem.

5.6.  Pēc paveiktā darba noliec sporta inventāru tam paredzētā vietā.

5.7.  Piedaloties pasākumā, raugies, kur ir pārējie grupas, komandas biedri vai skolotājs, lai neapmaldītos pūlī.

5.8.  Ziņo skolotājam, ja esi savainojies vai ir slikta pašsajūta.

6.      Rūpējoties par personīgo higiēnu un darba higiēnu, bērna pienākums ir ievērot:

6.1. Seko sava apģērba tīrībai un matu kārtībai.

6.2.Lūdz pieaugušajiem aizpogāt pogas, aizsiet kurpju auklas, ja tas neizdodas pašam.

6.3.Ievēro, ka virsdrēbes un ielas apavi jāatstāj garderobē.

6.4.Mitro apģērbu jāizžāvē.

6.5.Kopā ar vecākiem seko kārtībai savā garderobes skapī.

 

 

 

   Vadītāja                                                                                                    A.Verbele                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009