Maijs 2021  
P O T C P S Sv
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Liepiņa”

Reģ. Nr. 3001901813

aicina darbā

 

pirmsskolas izglītības skolotāju

 

Darba vieta: Toma iela 59, Liepāja

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Darba laiks: 40 stundas nedēļā (1 likme)

Atalgojums: EUR 790 (bruto)

 

Prasības pretendentiem:

·        augstākā pedagoģiskā izglītība ar kvalifikāciju pirmsskolas izglītības skolotājs vai sākumskolas skolotājs;

·        prasme plānot, organizēt un kvalitatīvi veikt savu darbu;

·        atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;

·        spēja cieņpilni komunicēt ar bērniem un pieaugušajiem;

·        spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

·        spēja strādāt komandā;

·        prasmes darbā ar datoru (MS Word, Power Point un interneta pārlūkprogrammām) un interaktīvajiem rīkiem

Amata pienākumi:

 

·        plānot un organizēt mācību procesu grupā, īstenojot pirmsskolas izglītības vadlīnijas;

·        sniegt atbalstu izglītojamajiem atbilstoši viņu spējām un vajadzībām;

·        pilnveidot grupas attīstošo vidi, materiālo un metodisko bāzi;

·        strādāt Eliis programmā atbilstoši prasībām;

·        atbildēt par izglītojamo dzīvību un veselību, nodrošinot izglītojamo drošību;

·        sadarboties ar izglītojamo vecākiem, grupas un iestādes personālu, institūcijām;

·        prast lietot praksē teorētiskās zināšanas pielietojot daudzveidīgas mācību metodes un darba formas;

·        regulāri pilnveidot savu profesionālo kompetenci.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 

·        dzīves un darba apraksts (CV);

·        izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

 

 

Pieteikšanās termiņš un dokumentu iesniegšanas kārtība:

 

 

Amata pretendenti dokumentus var iesniegt Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “Liepiņa”, Bāriņu ielā 35A, Liepājā, LV-3401, līdz 2020. gada 15.janvārim:

 

·        nosūtot pa pastu (pasta zīmogs);

·        zvanot vadītājai, tālrunis 27899834

·        nosūtot uz e-pasta adresi:  agnese.verbele@liepaja.edu.lv

Dizains: SIA "Dizainers", Izstrādātājs: Lauris Neimanis © LIP 2009